Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

BMS Seminar by Master Eystratios Papadelis (29/11/2014)

Στις 29/11/2014 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στην σχολή του Αναστάσιου Τζιάμαλη (4ο Dan) στο οποίο ηγήθηκε ο μάστερ Ευστράτιος Παπαδέλης. Το σεμινάριο έγινε στα πλαίσια των εορτασμών των 25 χρόνων TaeKwon-Do στην Κύπρο. Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων μαθητές της σχολής του BMS κάθισαν εξετάσεις για 1ο Dan. Στο σεμινάριο συμμετείχαν μαθητές και δάσκαλοι από όλες τις σχολές της Κύπρου από σχολές στην Ελλάδα και Γερμανία.